ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงยายกล่ำ

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทอง (บ้านนายสมนึก ทิมคำ) เตรียมสถานที่ในการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงยายกล่ำ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s