ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเน่าเสียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเน่าเสียปนเปื้อนสารแขวนลอยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ,6 คลองวัดแคใน ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เทศบาลตำบลบางเลน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงงานเค เอ็ม แอล หมู่บ้านคาซ่า ราชพฤกษ์ – พระราม 5 และพื้นที่เขตติดต่อเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหาสาเหตุของน้ำเน่าเสียและดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุด ขณะตรวจสอบพบว่า
1.เข้าตรวจสอบโรงงาน เคเอ็มแอล จำกัด พบว่าไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งจะระบายออกนอกบริเวณโรงงานเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคในสักนักงาน ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ต่อไป
2.สำนักงานทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จะทำการเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ อาทิ เช่น หมู่บ้านจัดสรร ลำคลอง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จะทำการทำความสะอาดคลองวัดแคใน อาทิ เช่น ลอกคลอง เก็บวัชพืช

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s