เข้าร่วมประชุมคณะกรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแนวโน้มจำนวนพื้นที่การทำนาครั้งที่ 2 ปี 2560/2561 และการจัดการความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด และสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย/ปนเปื้อนจากสารแขวนลอยในคลองวัดแคในพร้อมรายชื่อเกษตรกร จำนวน 125 ราย ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s