โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (กลุ่มอาชีพบ้านคลองปลายบาง)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มอาชีพบ้านคลองปลายบาง หมู่ที่ 1 ต.ศากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดำเนินการรวมกลุ่มรายสินค้าเกษตรทำการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มองค์กรเกษตรกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s