กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด การทำไข่เค็มน้ำ

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 จุด 2 อำเภอบางใหญ่ ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ “การทำไข่เค็ม สูตรน้ำเกลือ” และมีนางสายฉัตร สิงหนาท หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มและสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s