ลงพื้นที่เตรียมสถานที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านใหม่ (การทำไข่เค็มน้ำ)

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรและส่งเสริมการตลาด ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s