กิจกรรมเครือข่ายอาชีพการเกษตร กลุ่มเกาตรอินทรีย์ และกิจกรรมต่อยอดเกษตรอุตสาหกรรม

ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ/ตำบล “กิจกรรมเครือข่ายอาชีพการเกษตร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ข้าว) และกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จัดทำแผนธุรกิจและมีการดำเนินงานเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีการสาธิตการทำสบู่น้ำนมข้าว สบู่รางจืดผสมน้ำนมข้าว สบู่สมุนไพรผสมน้ำนมข้าว สบู่เหลวมะขามผสมทานาคา ฯลฯ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิม เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบฯตำบลบางใหญ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s