กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 จุดที่ 4 อำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การทำกระเทียมดอง มะนาวดอง และมะกรูดอบแห้ง” เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตและการตลาดจนพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวสายฉัตร สิงหนาท หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าร่วมส่งเสริมการรวมกลุ่มและสนับสนุนเงินทุนด้านการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง เลขที่ 15/31 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s