ร่วมพิธีเปิดโครงการ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร

ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอาชีพด้านการเกษตร” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐ ณ อาคารจอดรถในร่ม (โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s