ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเน่าเสียคลองวัดแคใน

ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วน นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำเน่าเสียในคลองวัดแคใน ร่วมกับนางสมจิตต์ บัวเทศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นายณัฐพล ลิ้มอาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และนางสาวสุขุมาจ เมพิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองวัดแคใน หมู่ที่ 5 – 7 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 จุด เพื่อนำน้ำเน่าเสียไปตรวจคุณภาพน้ำหาสาเหตุ/สารตกค้างในคลองวัดแคใน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการนำน้ำไปใช้ให้การทำเกษตรกรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s