เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรฯ

ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชน ปี 2561 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s