เปิดตลาดรายได้ดีจากการเลี้ยงแพะนมของ นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 และนายเกรียงศักดิ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ (สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี) กลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มแพะนมบ้านเกาะดอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s