ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาการช่วยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และรดน้ำขอพรตามขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s