ข้าร่วมประชุมรวมกลุ่มศึกษาระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ระบบควบคุมภายใน)

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมรวมกลุ่มศึกษาระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ระบบควบคุมภายใน) สินค้ามะม่วงยายกล่ำนนทบุรี เพื่อจัดเตรียมคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยที่มีศักยภาพ ให้ได้รับความค้มครองในประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นถึงประโยชน์และกระตุ้นให้ชุมชนต่างๆเข้าสู่ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยมากขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s