ประชุมหารือเตรียมจัดโครงการร่วมกับ ปปส. ภาค 1

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม ร่วมกับสำนักงาน ปปส. ภาค 1 ประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการ “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี” โดยคัดเลือกเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 14 หมู่บ้านๆละ 2 ราย รวม 28 ราย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s