ลงพื้นที่คลองตาคล้ายแก้ไขปัญหาน้ำเค็มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่คลองตาคล้าย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เกษตรอำเภอบางบัวทอง เกษตรอำเภอไทรน้อย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กอ.รมน. พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ร่วมลงพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากน้ำเค็มเนื่องจากบ่อดิน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบัวทอง ปล่อยน้ำเค็มออกจากบ่อดินลงคลองสาธารณะ ทำให้พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเสียหาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s