ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อรวมรวมข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งทาง วว. ได้สำรวจข้อมูล จำนวน 3 จุด ดังนี้
1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ฮอร์โมนไข่ , ไตรโคเดอร์มา
2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น : มหัศจรรย์ชันโรง
3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ฮอร์โมนผลไม้สีเหลืองเร่งการเจริญเติบโต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s