หารือร่วมกับสำนักงาน ปปส.ภาค 1 ในการจัดโครงการ “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี”

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดนนทบุรี และ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม หารือร่วมกับสำนักงาน ปปส.ภาค 1 ในการจัดโครงการ “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี” ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561

32187129_1717290868363489_240677752380850176_o

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s