เข้าร่วมสัมมนานวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสัมมนานวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0 เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและสมุนไพรด้วยเครืองมือขั้นสูง ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 ชั้น 3 อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s