เข้าร่วมอบรมการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นาสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ นักจัดการทั่วไป เข้าร่วมอบรมวิทยากร ครู ก เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. และโครงการอบรม “การผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิต VTR ประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด และพัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิต VTR ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s