กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดตำบลบางตะไนย์

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสำนักงานสภาเกษตกรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม จุดที่ 6 กลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดตำบลบางตะไนย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s