ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทอง มอบกิ่งพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1- 9

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทองมอบกิ่งพันธุ์จันทบุรี 1-9 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปปลูกเพื่ออนุรักษ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s