ลงพื้นที่ร่วมกับ วว. (จุดที่ 1 ฮอร์โมนไข่/ไตรโคเดอร์ม่าอย่างง่าย)

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี จุดที่ 1 ฮอร์โมนไข่/ไตรโคเดอร์ม่าอย่างง่าย : นายสมเจตน์ กลัดเล็ก บ้านเลขที่ 18 หมูที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s