ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในกิจกรรม/โครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2561 และนางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวคณิภา ตระกูลวงศ์วัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวณัชศุภกานต์ สุภารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมให้ขอแนะนำการพัฒนาด้านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s