โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2560/2561

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง ซึ่งทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนให้คงอยู่ต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ทุเรียนช่วยเหลือเกษตรกรฯต่อกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี) คัดเลือกพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1-9 จำนวน 599 ต้น เพื่อนำไปปลูกขยายในเชิงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s