เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในการร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในการร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมฯตามภารกิจโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรม เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อสำหรับจัดอบรมฯนวัตกรรมทางการเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s