กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสรเข้าศึกษาดูวิธีการแปรรูปด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับผู้แทนวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสรและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยดร.ปนิดา บรรจงศิริ และนางชลธิชา นิวาสประกฤติ สร้างโอกาสให้เกษตรกร เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งวิเคราะห์ และทดสอบผลิตภัณฑ์จากใบบัวบก ช่วยแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูปด้วยระบบการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้กับสินค้ายกระดับผู้ผลิต และตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น ณ อาคารวิจัยและ
พัฒนา 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ.ปทุมธานี

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s