ประสานงานร่วมกับ ป.ป.ส. ภาค 1

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เดินทางเข้าประสานงานร่วมกับสำนักงาน ปปส.ภาค 1 ในการจัดโครงการ “อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี” ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี เป้าหมาย 90 ราย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s