ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิโครงการหลวง (กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์)

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิโครงการหลวง (กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์) การเข้าศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s