เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการใช้บริการศูนย์ ICT ระดับจังหวัด”

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการใช้บริการศูนย์ ICT ระดับจังหวัด” เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ ห้อง Alpaca Ballroom โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s