ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายกำหนดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s