เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีที่ประสบปัญหาน้ำเค็ม ปี 2561 ขับเคลื่อนการดำเนินการทดลองค่าความเค็มของน้ำที่มีผลต่อการปลูกทุเรียน และการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพและการจ้างงานแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกาตรและสหกรณ์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s