เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่องการค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0 เพื่อเป็นการรับรู้การสร้างเครือข่ายตลาดผลผลิตสินค้า และยกระดับคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการเชื่อมตลาดให้มากขึ้น ณ จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s