โครงการ “อบรมถ่ายทอดความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี”

ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานให้พิธีเปิดงานโครงการ “อบรมถ่ายทอดความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงาน ปปส. ภาค 1 จัดกิจกรรมซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 90 ราย ในการขับเคลื่อนหาแนวทางการป้องกันยาเสพติดในภาคเกษตร ชุมชน หมู่บ้าน และถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเด้นซ์ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s