ลงพื้นที่ประสานงานและศึกษาแนวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ประสานงานและศึกษาแนวการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์ศรียวง (นายยวง เขียวนิล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s