เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจร ได้แก่ ด้านการผลิตข้าว การส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายกระดับราคาผลผลิตข้าว และการตลาด ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s