เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชาวนาโดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว

ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชาวนาโดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการผลผลิตข้าว การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาด้านราคา ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s