โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

📣📣ประกาศ ประกาศ ….โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร📣📣
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ปรับปรุงโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์
1.สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการสร้างยุ้งฉางไว้เก็บผลิตผลการเกษตรเป็นของตนเอง
2.ชะลอปริมาณข้าวเปลือกไว้ ไม่ให้เกินความต้องการของตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
3.เป็นมาตรการเสริมให้่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลและเกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น
โดยพื้นที่และเป้าหมาย คือ เกษตรกรายคนและสถาบันเกษตรกร ที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ประมาณ 10,000 ราย วงเงินสินเชื่อ 1,671 ล้านบาท

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s