ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ (ต.บ้านใหม่) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประสานงานกิจกรรมยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดำเนินธุรกิจในเบื้องต้น วงเงินงบประมาณ 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s