ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนสิงหาคม

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับทราบ
1.รายงานงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2.มอบหมายพนักงานที่รับผิดชอบโครงการสรุปโครงการในปีงบประมาณ 2561
3.ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
4.วางแผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 เพื่อสำเร็จตามแผนการดำเนินงานปี 2561

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s