ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี (วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน)

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน (นายเกรียงศักดิ์ สุจริต) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประสานงานกิจกรรมยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดำเนินธุกิจในเบื้องต้น วงเงินงบประมาณ 10,000 บาท และ SME BANK ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ณ วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s