ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสมเจตน์ กลัดเล็ก ประธานคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร พร้อมด้วยนายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและหนี้สินของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร และปัญหาด้านการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s