เข้าร่วมประชุมหารือความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ , ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมโครงการในการดำเนินการโรงนมให้มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s