ประชุมคณะทำงานด้านพืช ครั้งที่ 1/2561

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายประสิทธิ์ บุญเฉย ประธานคณะทำงานด้านพืช พร้อมด้วย นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , สมาชิกคณะทำงานและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพืช ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
1.(ร่าง)พระราชบัญญัติข้าว พ.ศ………
2.โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว กข. 43 จังหวัดนนทบุรี
3.โครงการชาวนามหาเศรษฐี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ชาวนาไทย
4.โครงการปลูกพืชตามคันนาเสริมรายได้ ตามกลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s