ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัยมา พัฒนาระบบการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม โดยนำเครื่องมือมาใช้เพิ่มกำลังการผลิต เพื่อให้ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทันตามความต้องการของตลาด ณ กลุ่มแม่บ้านคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s