เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สำหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด และขยายความช่วยเหลือประชาชนด้านกฏหมาย ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s