เตรียมความพร้อมนำผลิตภัณฑ์ใบบัวบกทอดกรอบจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค”

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เตรียมความพร้อมนำผลิตภัณฑ์ใบบัวบกทอดกรอบจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s