ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561
– เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
– การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย
– ข้อมูลเตือนภัยด้านการเกษตรจากกรมวิชาเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม
และพิจารณาการซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (อุทกภัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s