ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน

ในวันที่ 4 กันยายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อสรุปการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และติดตามผลการดำเนินของพนักงานตามที่มอบหมาย เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s