ประธานสภาสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ในวันที่ 3 กันยายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ราย ณ อบต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี และโรงเรียนวัดบางรักน้อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s